This is for Swedish companies only, so I'll write this post in swedish.

Vi har en kund i södra Sverige som har ett produktionssystem skrivet i VDF
10.1, med Pervasive v8. Vi har blivit uppköpta av en större koncern och
letar därför efter ett konsultföretag som kan överta denna kund. De vill ha
både support och vidareutveckling.

Vid intresse, kontakta mig eller Andreas Berg på Andreas.Berg@capslock.se
för mer information.

// Anders