PDA

View Full Version : Classe invisível no Design Modeblazeiker
16-Jun-2023, 03:16 PM
Importei um COM ActiveX pelo DataFlex 18.1 e ao colocar em alguma tela ele fica invisível.
Como se configura pra aparecer algo? Nem que seja uma cor?

O objeto selecionado na tela:
16200
https://support.dataaccess.com/Forums/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAt0AAAGTCAYAAAD 0ja5zAAAIzklEQVR4nO3craoVURiA4X1kB4NhsHkfNrM3YLOJg iAWm2AxWKxegGAzWs5tnOuwyQSDybEJwsAp8 758XnanrD2Sh8vC9a6mqZpOt3iw8dPpzevn//z7e23m9Orx4/ /n738snp85evpx /5pd7cO/3bX8DAACHdGftDQAAwNGJbgAAiIluAACIiW4AAIiJbgAAiIluA ACIiW4AAIiJbgAAiIluAACIiW4AAIiJbgAAiIluAACIiW4AAIi JbgAAiIluAACIiW4AAIiJbgAAiIluAACIiW4AAIiJbgAAiIluA ACIiW4AAIiJbgAAiIluAACIiW4AAIiJbgAAiIluAACIiW4AAIi JbgAAiIluAACIiW4AAIiJbgAAiIluAACIndfewDAMs9/HcbzwTgC2w2wEmLfX eikGwAAYqIbAABiohsAAGKiGwAAYqIbAABiq79esvWbpgBrMBs B5u11PjrpBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIDYee0NDMMw 30cxwvvBACArdtrOzrpBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAID Y6q XbP2mKQAA27HXdnTSDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAACx89obGIZh9vs 4jhfeCcB2mI0A8/Y6H510AwBATHQDAEBMdAMAQEx0AwBATHQDAEBs9ddLtn7TFGAN ZiPAvL3ORyfdAAAQE90AABAT3QAAEBPdAAAQE90AABAT3QAAEB PdAAAQE90AABAT3QAAEBPdAAAQE90AABAT3QAAEDtf6o/9T3AAD8n5QwAADERDcAAMRENwAAxEQ3AADERDcAAMQWf73k/t2rpZcEAIBdWzS6Xzx7uuRyAABwCItF9/X1w6WWAgCAQ1ksuqfp/VJLAQDAobhICQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAsT88TEm49rYnvAA AAABJRU5ErkJggg==
https://support.dataaccess.com/Forums/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAt0AAAGTCAYAAAD 0ja5zAAAIzklEQVR4nO3craoVURiA4X1kB4NhsHkfNrM3YLOJg iAWm2AxWKxegGAzWs5tnOuwyQSDybEJwsAp8 758XnanrD2Sh8vC9a6mqZpOt3iw8dPpzevn//z7e23m9Orx4/ /n738snp85evpx /5pd7cO/3bX8DAACHdGftDQAAwNGJbgAAiIluAACIiW4AAIiJbgAAiIluA ACIiW4AAIiJbgAAiIluAACIiW4AAIiJbgAAiIluAACIiW4AAIi JbgAAiIluAACIiW4AAIiJbgAAiIluAACIiW4AAIiJbgAAiIluA ACIiW4AAIiJbgAAiIluAACIiW4AAIiJbgAAiIluAACIiW4AAIi JbgAAiIluAACIiW4AAIiJbgAAiIluAACIndfewDAMs9/HcbzwTgC2w2wEmLfX eikGwAAYqIbAABiohsAAGKiGwAAYqIbAABiq79esvWbpgBrMBs B5u11PjrpBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIC Y6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAICY6AYAgJjoB gCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAIDYee0NDMMw 30cxwvvBACArdtrOzrpBgCAmOgGAICY6AYAgJjoBgCAmOgGAID Y6q XbP2mKQAA27HXdnTSDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQA AMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAAAx0 Q0AADHRDQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAMdENAACx89obGIZh9vs 4jhfeCcB2mI0A8/Y6H510AwBATHQDAEBMdAMAQEx0AwBATHQDAEBs9ddLtn7TFGAN ZiPAvL3ORyfdAAAQE90AABAT3QAAEBPdAAAQE90AABAT3QAAEB PdAAAQE90AABAT3QAAEBPdAAAQE90AABAT3QAAEDtf6o/9T3AAD8n5QwAADERDcAAMRENwAAxEQ3AADERDcAAMQWf73k/t2rpZcEAIBdWzS6Xzx7uuRyAABwCItF9/X1w6WWAgCAQ1ksuqfp/VJLAQDAobhICQAAMdENAAAx0Q0AADHRDQAAsT88TEm49rYnvAA AAABJRU5ErkJggg==